Een allergenenmap nodig? Klik en lees er alles over!

Privacyverklaring

Van toepassing sinds 1 november 2016 laatst bijgewerkt op 11 april 2018

Check Je Voeding stelt alles in het werk om uw privacy te beschermen en ervoor te zorgen dat u uw persoonsgegevens kunt blijven toevertrouwen aan Check Je Voeding. Tijdens uw interactie met de beheerders van Check Je Voeding kunt u persoonlijke informatie met ons delen, zodat wij u kunnen identificeren als individu (zoals uw naam, e-mailadres, thuisadres en telefoonnummer). Dit zijn uw "persoonsgegevens".

In deze verklaring ("Privacyverklaring") wordt het volgende uiteengezet:

Deze privacyverklaring is van toepassing op de persoonsgegevens die we over u verzamelen met als doel u onze producten en diensten aan te bieden.

Door gebruik te maken van de Check Je Voeding sites (zie definitie hieronder) of door ons uw persoonsgegevens mee te delen, aanvaardt u de praktijken die in deze privacyverklaring worden beschreven. Als u niet akkoord gaat met deze privacyverklaring, gelieve dan geen gebruik te maken van de Check Je Voeding sites (zie definitie hieronder) en ons geen persoonsgegevens mee te delen.

De beheerders van Check Je Voeding behouden zich het recht voor deze privacyverklaring te allen tijde te wijzigen. We raden u aan deze privacyverklaring regelmatig te raadplegen, zodat u zeker op de hoogte bent van eventuele wijzigingen en steeds weet hoe uw persoonsgegevens kunnen worden gebruikt.
Check Je Voeding kan persoonsgegevens verzamelen via verschillende bronnen, waaronder:

- Online en elektronische interacties met ons, onder andere via websites van Check Je Voeding, mobiele applicaties, sms-programma’s of 'branded' pagina's of applicaties van Check Je Voeding op sociale netwerken van derden (zoals Facebook) (Check Je Voeding);

- Offline interacties met ons, onder andere via direct-marketingacties, gedrukte registratiekaarten, deelname aan wedstrijden; en

- Uw interactie met online gerichte inhoud (zoals advertenties) die door Check Je Voeding, of door dienstverleners namens Check Je Voeding, wordt aangeboden via applicaties of websites van derden.

Gegevens die u rechtstreeks aan ons verstrekt

Dit zijn gegevens die u met uw toestemming rechtstreeks aan ons verstrekt voor een specifiek doel, waaronder:

- Persoonlijke contactinformatie, met inbegrip van alle informatie die Check Je Voeding nodig heeft om persoonlijk met u contact op te nemen (zoals bv. uw naam, thuis- of e-mailadres, en telefoonnummer);
- Demografische informatie, waaronder uw geboortedatum, leeftijd, geslacht, locatie (postcode, gemeente/stad, provincie en geolocatie), favoriete producten, hobby's, interesses, en informatie over uw gezin of levensstijl;
- Betaalinformatie, onder andere om aankopen te doen (zoals kredietkaartnummer, vervaldatum, factuuradres);
- Inloggegevens, met inbegrip van informatie die vereist is om een gebruikersaccount te creëren bij Check Je Voeding (zoals login-ID/e-mailadres, gebruikersnaam, wachtwoord en veiligheidsvraag en -antwoord);
- Bezoekersfeedback, waaronder informatie die u deelt met Check Je Voeding over uw ervaring met de Check Je Voeding website en diensten (zoals uw opmerkingen en suggesties, getuigenissen en andere feedback in verband met de Check Je Voeding website); en
- Inhoud die door de consument is gegenereerd, waaronder inhoud (zoals foto's, video's en persoonlijke verhalen) die u creëert en vervolgens deelt met Check Je Voeding (en mogelijk anderen) door deze te uploaden naar een Check Je Voeding site.

Gegevens die we verzamelen wanneer u een Check Je Voeding site gebruikt

We gebruiken cookies en andere traceringstechnologieën die bepaalde informatie verzamelen wanner u een Check Je Voeding site bezoekt. Zie ons cookiebeleid voor meer informatie over deze technologieën en uw rechten in dit verband.

Gegevens verzameld uit andere bronnen

We kunnen informatie over u verzamelen via andere legitieme bronnen om u onze producten en diensten aan te bieden. Voorbeelden van dergelijke bronnen zijn externe gegevensverzamelaars, promotionele partners van Check Je Voeding, openbare bronnen en sociale netwerken van derden. Dergelijke informatie kan het volgende omvatten:

- persoonlijke contactinformatie; en
- alle persoonsgegevens die deel uitmaken van uw profiel bij een sociaal netwerk van derden (bv. Facebook) en door dat sociale netwerk met ons mogen worden gedeeld (zoals uw naam, e-mailadres, geslacht, verjaardag, gemeente/stad, profielfoto, gebruiksnaam en vriendenlijst). Meer informatie over de gegevens die we kunnen verzamelen vindt u op de website van het betreffende sociale netwerk.

We kunnen ook persoonsgegevens in ons bezit krijgen wanneer we andere bedrijven en/of websites overnemen.
Check Je Voeding vraagt of verzamelt nooit bewust persoonsgegevens van kinderen jonger dan 13 jaar. Als de beheerders van Check Je Voeding ontdekken dat het per ongeluk persoonsgegevens heeft verzameld van een kind jonger dan 13 jaar, dan zal het de persoonsgegevens van dat kind zo snel als redelijkerwijs mogelijk verwijderen uit zijn bestanden. Check Je Voeding kan evenwel persoonsgegevens van kinderen jonger dan 13 jaar rechtstreeks via een ouder of voogd verzamelen, en dus met hun uitdrukkelijke toestemming..
Check Je Voeding verzamelt en gebruikt persoonsgegevens uitsluitend voor het doel waarvoor de gegevens werden verkregen. Check Je Voeding kan uw persoonsgegevens gebruiken voor alle of sommige van de volgende doeleinden:

- Bestellingen: om uw bestellingen te verwerken en te verzenden en u te informeren over de status ervan.
- Onderhoud van uw account: om uw accounts bij Check Je Voeding te creëren en te onderhouden, met inbegrip van het aanbieden van getrouwheids- of beloningsprogramma's die verbonden zijn met uw account.
- Consumentendienst: om u als bezoeker beter te bedienen, waaronder antwoorden op uw vragen, klachten en algemene feedback over onze diensten. Onze consumentendienst kan worden aangeboden via brief en e-mail.
- Betrokkenheid van de consument: om u actiever te betrekken bij onze producten en diensten. Het kan daarbij gaan om het gebruik of de publicatie van inhoud die door de consument is gegenereerd.
- Personalisering: Check Je Voeding kan persoonsgegevens die via de ene bron zijn verzameld (bv. een website) combineren met gegevens die afkomstig zijn van een andere bron (bv. een offline event). Zo krijgt Check Je Voeding een vollediger beeld van u als bezoeker, waarmee Check Je Voeding u dan weer beter en persoonlijker van dienst kan zijn, onder andere met betrekking tot het volgende:


Websites: om uw ervaring op onze websites te verbeteren en te personaliseren, door gebruik te maken van gegevens zoals inloginformatie, technische computerinformatie en/of informatie over eerder gebruik van de website;

Diensten: om de diensten van Check Je Voeding te verbeteren, beter af te stemmen op uw behoeften en nieuwe productideeën te bedenken. Dit omvat het gebruik van demografische informatie, informatie over bezoekersprofilering en bezoekersfeedback; en

Reclame gebaseerd op interesses: om u advertenties aan te bieden die zijn afgestemd op uw interesses. Een van de manieren waarop Check Je Voeding dit doet, is door de activiteiten of verzamelde informatie op de Check Je Voeding sites te koppelen aan gegevens die op websites van derden over u zijn verzameld. Dit soort reclame staat ook bekend als "gerichte reclame" of "online behavioural advertising". Een dergelijke personalisering gebeurt doorgaans via cookies of gelijkaardige technologieën.


- Reclameberichten: om reclameberichten te versturen als u zich hebt opgegeven voor het ontvangen van dergelijke berichten (met inbegrip van informatie over Check Je Voeding, zijn diensten, wedstrijden en promoties). Deze berichten kunnen worden verspreid op elektronische wijze (bv. sms, e-mail en online reclame) en via de post. Als u zich opgeeft om sms-berichten te ontvangen, is het beleid van uw mobiele serviceprovider voor het ontvangen van sms-berichten van toepassing, waarvoor kosten kunnen worden aangerekend.

- Sociale functies: om u een aantal sociale functies aan te bieden, waaronder:

- Sociale functies: om u een aantal sociale functies aan te bieden, waaronder:
Community-functies op een Check Je Voeding site: Wanneer u een Check Je Voeding site met een community-functie bezoekt en foto's, video's, illustraties of andere inhoud deelt, kan Check Je Voeding de persoonsgegevens die u op dergelijke websites deelt, gebruiken en weergeven.

Virale websitefuncties: Check Je Voeding kan uw persoonsgegevens gebruiken om u virale websitefuncties aan te bieden, zoals een 'tell-a-friend'-programma, waarmee u bepaalde nieuwsberichten, productinformatie, promoties en andere inhoud kunt delen met familie en vrienden.
Hiervoor moet gewoonlijk persoonlijke contactinformatie (zoals namen en e-mailadressen) worden verzameld en gebruikt, zodat het bericht / de inhoud in kwestie kan worden bezorgd aan de ontvangers.

Sociale netwerken van derden: Check Je Voeding kan uw persoonsgegevens gebruiken wanneer u socialenetwerk-functies van derden gebruikt, zoals 'Facebook Connect' of 'Facebook Like'. Deze functies kunnen geïntegreerd zijn in de Check Je Voeding sites, onder andere met het oog op de organisatie van wedstrijden en om u de mogelijkheid te bieden inhoud te delen met vrienden.
Als u deze functies gebruikt, is het mogelijk dat Check Je Voeding bepaalde persoonsgegevens over u kan verkrijgen via het sociale netwerk in kwestie. Meer informatie over hoe deze functies werken en de profielgegevens die Check Je Voeding over u kan verkrijgen, vindt u terug op de website van het betreffende sociale netwerk.

Andere specifieke doeleinden: We kunnen uw persoonsgegevens gebruiken voor andere specifieke bedrijfsdoeleinden, zoals de dagelijkse werking en veiligheid van de Check Je Voeding sites, om demografische studies of audits uit te voeren en om met u contact op te nemen voor consumentenonderzoek
Check Je Voeding deelt uw persoonsgegevens niet met derden die uw gegevens willen gebruiken voor direct marketing, tenzij u daarvoor uw specifieke toestemming hebt gegeven.

Check Je Voeding kan uw persoonsgegevens ook voor andere doeleinden delen met derden, maar alleen in de volgende gevallen:

Verwante bedrijven

Check Je Voeding kan uw persoonsgegevens voor legitieme bedrijfsdoeleinden (zoals bijvoorbeeld voor klachtenbehandeling, … ) meedelen aan zijn verwante bedrijven of dochterondernemingen.

Dienstverleners

Check Je Voeding kan een beroep doen op dienstverleners, vertegenwoordigers of contractanten om diensten te verlenen namens Check Je Voeding, met inbegrip van het aanbieden van de Check Je Voeding sites en de diensten die voor u beschikbaar zijn. Het is mogelijk dat deze externe partijen bij het verlenen van deze diensten toegang krijgen tot uw persoonsgegevens of deze moeten verwerken.

Check Je Voeding eist door middel van een schriftelijke overeenkomst van dergelijke externe partijen, die gevestigd kunnen zijn in een ander land dan het land waarin u de Check Je Voeding site of dienst hebt gebruikt, dat zij zich houden aan alle relevante wetgeving inzake gegevensbescherming en beveiligingsvereisten met betrekking tot uw persoonsgegevens.

Partners en gemeenschappelijke promoties

Check Je Voeding kan gemeenschappelijke of medegesponsorde programma's of promoties uitvoeren met een ander bedrijf en, in het kader van uw betrokkenheid in de activiteit, uw persoonsgegevens verzamelen en gebruiken.

Uw persoonsgegevens zullen uitsluitend worden gedeeld met een ander bedrijf als u zich hebt opgegeven om rechtstreeks van dat bedrijf informatie te ontvangen. Check Je Voeding raadt u aan de privacyverklaring van dergelijke bedrijven te lezen alvorens uw persoonsgegevens te delen. Als u niet wilt dat uw persoonsgegevens worden verzameld door of gedeeld met een ander bedrijf dan Check Je Voeding, kunt u er altijd voor kiezen om niet deel te nemen aan dergelijke activiteiten. Als u zich opgeeft om berichten van een dergelijk bedrijf te ontvangen, denk er dan aan dat u altijd het recht hebt om zich uit te schrijven en u in dat geval rechtstreeks contact dient op te nemen met dat bedrijf.

Wettelijke vereisten en bedrijfsoverdracht

Check Je Voeding kan uw persoonsgegevens openbaar maken als het daartoe wettelijk wordt verplicht of als Check Je Voeding te goeder trouw oordeelt dat een dergelijke openbaarmaking redelijkerwijs noodzakelijk is om te voldoen aan wettelijke procedures of om te reageren op eventuele vorderingen.

In geval van een volledige of gedeeltelijke fusie met of een volledige of gedeeltelijke overname van de beheerder van Check Je Voeding door een ander bedrijf, zou de overnemer toegang krijgen tot de informatie die door die entiteit van Check Je Voeding wordt bijgehouden. Die informatie kan persoonsgegevens bevatten.

Recht om zich uit te schrijven voor reclameberichten

U hebt het recht om zich uit te schrijven voor (reclame)berichten van Check Je Voeding ("opt-out") en kunt dat doen door:

(a) de instructies te volgen in het betreffende (reclame)bericht;

(b) als u een account hebt bij Check Je Voeding, beschikt u wellicht over de mogelijkheid om uw accountgegevens te bewerken en uw voorkeuren in verband met reclameberichten te wijzigen; of

(c) met ons contact op te nemen.
Merk op dat zelfs als u doorgeeft geen (reclame)berichten meer te willen ontvangen, u nog steeds administratieve berichten van Check Je Voeding kunt ontvangen, zoals berichten over uw accountactiviteiten (zoals accountbevestigingen en wachtwoordwijzigingen).

Toegang en rechtzetting

U hebt het recht om toegang tot uw persoonsgegevens te vragen. U kunt ons daartoe een verzoek sturen. Als de beheerders van Check Je Voeding geen toegang kan geven tot uw persoonsgegevens, zal het u laten weten waarom dat niet mogelijk is.

U hebt ook het recht om de beheerders van Check Je Voeding te vragen onjuistheden in uw persoonsgegevens te verbeteren. Als u bij Check Je Voeding een account hebt voor een Check Je Voeding site, kunt u dat doorgaans doen via het onderdeel "uw account" of "uw profiel" op de Check Je Voeding site (indien beschikbaar). Zo niet kunt u ons een verzoek sturen om uw gegevens te corrigeren.

Gegevensbeveiliging

Om uw persoonsgegevens te beveiligen, hebben de beheerders van Check Je Voeding een aantal maatregelen ingevoerd, waaronder:

- Beveiligde bedrijfsomgeving: Check Je Voeding slaat uw gegevens op in beveiligde serveromgevingen die alleen toegankelijk zijn voor werknemers, vertegenwoordigers, contractanten en serverbeheerders van Check Je Voeding op "need-to-know"-basis. Check Je Voeding volgt in dit verband ook de normen die in de sector algemeen zijn aanvaard.

- Versleuteling van betaalgegevens: Check Je Voeding maakt gebruik van versleuteling die standaard in de sector wordt toegepast om gevoelige financiële informatie te beschermen, zoals kredietkaartgegevens die over het internet verstuurd worden (bv. wanneer u een betaling doet aan Check Je Voeding)

- Voorafgaande authenticatie voor accounttoegang: Check Je Voeding verifieert de identiteit van zijn geregistreerde bezoekers (login-ID en wachtwoord) alvorens ze toegang krijgen tot of wijzigingen kunnen aanbrengen in hun account. De bedoeling hiervan is toegang door onbevoegden te voorkomen.

Merk op dat deze beveiligingen niet van toepassing zijn op persoonsgegevens die u deelt op openbare plaatsen, zoals community-websites.

Bewaring

Check Je Voeding zal uw persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk bewaren voor het vermelde doel, rekening houdend met onze behoefte om vragen te beantwoorden en problemen op te lossen, diensten te verbeteren en nieuwe diensten aan te bieden, en de wettelijke voorschriften na te leven.

Dat betekent dat we uw persoonsgegevens na uw laatste interactie met Check Je Voeding gedurende een redelijke periode kunnen bijhouden. Wanneer de persoonsgegevens die we verzamelen niet langer vereist zijn, zullen we deze op een veilige manier vernietigen of verwijderen.
De beheerders van Check Je Voeding treedt op als "verantwoordelijke voor de verwerking" voor de persoonsgegevens die het verwerkt in het kader van deze Privacyverklaring. Als u vragen of opmerkingen hebt over deze Privacyverklaring of de manier waarop Check Je Voeding persoonsgegevens verzamelt, neem dan met ons contact op via:

Check Je Voeding, Kathelijne Idestraat 34, BE-8310 Assebroek. Ondernemingsnummer : 0695.762.192
E-mail naar privacy@checkjevoeding.be